Iphone 4

pin-iphone-4-chinh-hang(8)

180,000 

Pin iphone 4 cao cấp

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 1420mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Polymer

Loại hình bảo hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn

Mua ngay

Iphone 4s

Pin-iphone-4s(1)

200,000 

Pin Iphone 4s 1432mAh

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 1432mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Polymer

Loại hình bảo hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn

Mua ngay

Iphone 5

HOT
pin-iphone-5-chinh-hang(88)

220,000 

Pin Iphone 5 1440mAh

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 1440mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Polymer

Loại hình bảo hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn

Mua ngay

Iphone 5s

-11%
HOT

280,000  250,000 

Pin Iphone 5s 1560mAh

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 1560mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Polymer

Loại hình bảo hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn

Mua ngay

Iphone 6

300,000 

Pin Iphone 6 1810mAh

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 1810mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Polymer

Loại hình bảo hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn

Mua ngay

Iphone 6s

-23%
HOT
pin-Iphone-6s(2)

450,000  350,000 

Thay pin Iphone 6s 1715mAh

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 1715mAh

Điện áp sạc định mức: 3.8V

Điện áp sạc giới hạn: 4.4V

Loại pin: Pin Polymer

Bảo hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn

Mua ngay

Iphone 6 plus

-15%
HOT

350,000  300,000 

Pin Iphone 6 plus 2915mAh

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 2915mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Polymer

Loại hình bảo hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn

Mua ngay

Iphone 6s Plus

HOT
pin-iphone-6s-plus(3)

400,000 

Pin Iphone 6s plus 2750mAh

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 2750mAh

Điện áp sạc định mức: 3.8V

Điện áp sạc giới hạn: 4.4V

Loại pin: Pin Polymer

Bảo hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn

Mua ngay

Iphone 7

Pin-Iphone-7-Thay-pin-Iphone-7(12)

450,000 

Thay Pin Iphone 7 1960mAh

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 1960mAh

Điện áp sạc định mức: 3.8V

Điện áp sạc giới hạn: 4.4V

Loại pin: Pin Polymer

Bảo hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn

Mua ngay

Iphone 7 Plus

HOT

550,000 

Mua Pin Iphone 7 plus 2900mAh

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 2900mAh

Điện áp sạc định mức: 3.8V

Điện áp sạc giới hạn: 4.4V

Loại pin: Pin Polymer

Bảo hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn

Mua ngay

rtsdfsdfsdfasdfsdafasdfdasfasdf