Xem tất cả 1 kết quả

Pin-Nokia-Asha-225-4UL (FILEminimizer)

120,000 

Pin Nokia Asha 225 BL-4UL

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1200mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Nokia-Asha-225-230-4UL (FILEminimizer)

120,000 

Pin Nokia 603 BP3L

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1200mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Nokia-Asha-225-4UL(1) (FILEminimizer)

140,000 

Pin Nokia XL BN02

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 2000mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Nokia-Asha-225-4UL(1)

140,000 

Pin Nokia X BN01

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1500mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Nokia-1202-BL4C(1)

120,000 

Pin Nokia 1202 BL4C

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 890mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Nokia-C7-00-N85-N86-701-BL5K

120,000 

Pin Nokia N86 BL5K

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1200mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Nokia-C7-00-N85-N86-701-BL5K

120,000 

Pin Nokia N85 BL5K

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1200mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

thay-Pin-BL-5B-i-V-i-Nokia-5320-5300-5200-6120c-6021-7260.jpg_640x640

120,000 

Pin Nokia N83 BL5B

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 890mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Nokia-N81-BP-6MT(2) (FILEminimizer)

120,000 

Pin Nokia N82 BP-6MT

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1050mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Nokia-N81-BP-6MT(2) (FILEminimizer)

120,000 

Pin Nokia N81 BP-6MT

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1050mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

thay-Pin-BL-5B-i-V-i-Nokia-5320-5300-5200-6120c-6021-7260.jpg_640x640

120,000 

Pin Nokia N80 BL5B

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 890mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

dia-chi-ban-Pin-Nokia-N78-BL6F (FILEminimizer)

120,000 

Pin Nokia N79 BL6F

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1200mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

dia-chi-ban-Pin-Nokia-N78-BL6F (FILEminimizer)

120,000 

Pin Nokia N78 BL6F

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1200mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

dia-chi-ban-Pin-Nokia-N73-BP6M(2)

120,000 

Pin Nokia N77 BP6M

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1100mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Nokia-N75-BL5BT(2) (FILEminimizer)

120,000 

Pin Nokia N76 BL5BT

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 870mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Nokia-N75-BL5BT(2) (FILEminimizer)

120,000 

Pin Nokia N75 BL5BT

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 870mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay