NILA

Samsung Galaxy Ace

200,000 

Pin Samsung Galaxy Ace 2 i8160

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 1500mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Gía trên chưa bao gồm công thay

Mua ngay

Samsung Galaxy Mega

Pin-Samsung-Galaxy-S4-i9500

180,000 

Pin Samsung Galaxy Mega 6.3 B700BC

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 3200mAh
Điện áp sạc định mức: 3.8V
Điện áp sạc giới hạn: 4.4V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Samsung Galaxy Win i8552

200,000 

Pin Samsung Galaxy Win i8552

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 2000mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Samsung Galaxy Core 2

200,000 

Pin Samsung Galaxy Core 2 EB585157LU

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 2000mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Samsung Galaxy Grand 2

Pin-Samsung-Galaxy-S4-i9500(3)

270,000 

Pin Samsung Galaxy Grand 2 B600BC

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 2600mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Samsung Galaxy Beam i8530

200,000 

Pin Samsung Galaxy Beam i8530

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 2000mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Samsung Galaxy Trend S7560

Pin-Samsung-Galaxy-Trend-Plus-S7580-cao-cap(2)

200,000 

Pin Samsung Galaxy Trend S7560

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 1500mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Samsung Galaxy Trend Plus S7580

Pin-Samsung-Galaxy-Trend-Plus-S7580-cao-cap(2)

200,000 

Pin Samsung Galaxy Trend Plus S7580

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 1500mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Samsung Galaxy Grand Prime

Pin-Samsung-Galaxy-Grand-Prime-cao-cap(2)

230,000 

Pin Samsung Galaxy Grand Prime EB-BG530BBC

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 2600mAh

Điện áp sạc định mức: 3.8V

Điện áp sạc giới hạn: 4.4V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay