NILA

Samsung Galaxy A3

250,000 

Pin Samsung Galaxy A3 EB-BA300ABE

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 1905mAh

Điện áp sạc định mức: 3.8V

Điện áp sạc giới hạn: 4.4V

Loại pin: Pin Polymer

Phí trên chưa bao gồm công thay

Mua ngay

Samsung Galaxy A3 (2016)

320,000 

Pin Samsung Galaxy A3 2016 EB-BA310ABE

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 2300mAh

Điện áp sạc định mức: 3.8V

Điện áp sạc giới hạn: 4.4V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Samsung Galaxy A5

pin-samsung-galaxy-a5-ebba500abe(12)

250,000 

Pin Samsung Galaxy A5 EB-BA500ABE

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 2300mAh

Điện áp sạc định mức: 3.8V

Điện áp sạc giới hạn: 4.4V

Loại pin: Pin Polymer

Phí trên chưa bao gồm công thay

Mua ngay

Samsung Galaxy A5 (2016)

300,000 

Pin Samsung Galaxy A5 2016 A510 EB-BA510ABE

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 2900mAh

Điện áp sạc định mức: 3.8V

Điện áp sạc giới hạn: 4.4V

Loại pin: Pin Li-ion

Phí trên chưa bao gồm công thay

Mua ngay

Samsung Galaxy A7

250,000 

Pin Samsung Galaxy A7 EB-BA700ABE

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 2600mAh

Điện áp sạc định mức: 3.8V

Điện áp sạc giới hạn: 4.4V

Loại pin: Pin Polymer

Phí trên chưa bao gồm công thay

Mua ngay

Samsung Galaxy A7 (2016)

350,000 

Pin Samsung Galaxy A7 2016 A710 EB-BA710ABE

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 3300mAh

Điện áp sạc định mức: 3.8V

Điện áp sạc giới hạn: 4.4V

Loại pin: Pin Li-ion

Bảo hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn

Phí trên chưa bao gồm công thay

Mua ngay

Samsung Galaxy A8

250,000 

Pin Samsung Galaxy A8 EB-BA800ABE

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 3000mAh
Điện áp sạc định mức: 3.8V
Điện áp sạc giới hạn: 4.4V
Loại pin: Pin Polymer
Phí trên chưa bao gồm công thay

Mua ngay

Samsung Galaxy Alpha

300,000 

Pin Samsung Galaxy Alpha G850 EB-BG850BBC

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng:1860mAh
Điện áp sạc định mức: 3.8V
Điện áp sạc giới hạn: 4.4V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Samsung Galaxy E5

250,000 

Pin Samsung Galaxy E5 EB-BE500ABE

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 2400mAh

Điện áp sạc định mức: 3.8V

Điện áp sạc giới hạn: 4.4V

Loại pin: Pin Polymer

Gía trên chưa bao gồm công thay

Mua ngay

Samsung Galaxy E7

250,000 

Pin Samsung Galaxy E7 EB-BE700ABE

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 2950mAh
Điện áp sạc định mức: 3.8V
Điện áp sạc giới hạn: 4.4V
Loại pin: Pin Polymer
Phí trên chưa bao gồm công thay

Mua ngay

Samsung Galaxy J1

Pin-Galaxy-J1-J100-J100F-J100H-EB-BJ100BBE(2)

230,000 

Pin Samsung Galaxy J1 EB-BJ100CBE

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 1850mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Samsung Galaxy J1 mini

180,000 

Pin Samsung Galaxy J1 Mini EB-L1M7FLU

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng:1500mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Phí trên chưa bao gồm công thay

Mua ngay

Samsung Galaxy J1 (2016)

pin-samsung-galaxy-j1-2016-j1-ace-j110-j111-j120-ebbj110abe9(2)

150,000 

Pin Samsung Galaxy J1 2016 EB-BJ110ABE

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 1900mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Samsung Galaxy J3

Pin-Samsung-Galaxy-Grand-Prime-cao-cap(2)

230,000 

Pin Samsung Galaxy J3 EB-BG530BBC

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 2600mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Samsung Galaxy J5

Pin-Samsung-Galaxy-Grand-Prime-cao-cap(2)

230,000 

Pin Samsung Galaxy J5 EB-BG530BBC

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 2600mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Samsung Galaxy J5 (2016)

pin-samsung-galaxy-j5-2016-j510-ebbj510cbe(11)

320,000 

Pin Samsung Galaxy J5 2016 EB-BJ510CBE

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 3100mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Samsung Galaxy J7

250,000 

Pin Samsung Galaxy J7 EB-BJ700BBC

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 3000mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Samsung Galaxy J7 (2016)

pin-samsung-galaxy-j7-2016-cao-cap(1)

320,000 

Pin Samsung Galaxy J7 2016 EB-BJ710CBC

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 3300mAh

Điện áp sạc định mức: 3.85V

Điện áp sạc giới hạn: 4.4V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Samsung Galaxy J Docomo

Pin-Samsung-Galaxy-S4-i9500(1)

270,000 

Pin Samsung Galaxy J Docomo B600BC

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 2600mAh

Điện áp sạc định mức: 3.8V

Điện áp sạc giới hạn: 4.4V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay