NILA

Nokia Lumia 630

Pin-Nokia-Lumia-630-Lumia-635-Lumia-636-Lumia-638-BL-5H

160,000 

Pin Nokia Lumia 638 BL-5H

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1830mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Nokia-Lumia-630-Lumia-635-Lumia-636-Lumia-638-BL-5H

160,000 

Pin Nokia Lumia 636 BL-5H

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1830mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Nokia-Lumia-630-Lumia-635-Lumia-636-Lumia-638-BL-5H

160,000 

Pin Nokia Lumia 635 BL-5H

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1830mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.3V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Nokia-Lumia-630-Lumia-635-Lumia-636-Lumia-638-BL-5H

160,000 

Pin Nokia Lumia 630 BL-5H

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 1830mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Bảo hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn

Mua ngay

Nokia Lumia 900

Pin-Nokia-Lumia-900-BP-6EW(15)

300,000 

Pin Nokia Lumia 900 BP-6EW

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 1830mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Polymer

Gía trên chưa bao gồm công thay

Mua ngay

Nokia Lumia 1520

Nokia Lumia 635

Pin-Nokia-Lumia-630-Lumia-635-Lumia-636-Lumia-638-BL-5H

160,000 

Pin Nokia Lumia 638 BL-5H

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1830mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Nokia-Lumia-630-Lumia-635-Lumia-636-Lumia-638-BL-5H

160,000 

Pin Nokia Lumia 636 BL-5H

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1830mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Nokia-Lumia-630-Lumia-635-Lumia-636-Lumia-638-BL-5H

160,000 

Pin Nokia Lumia 635 BL-5H

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1830mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.3V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Nokia-Lumia-630-Lumia-635-Lumia-636-Lumia-638-BL-5H

160,000 

Pin Nokia Lumia 630 BL-5H

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 1830mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Bảo hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn

Mua ngay

Nokia lumia 636

Pin-Nokia-Lumia-630-Lumia-635-Lumia-636-Lumia-638-BL-5H

160,000 

Pin Nokia Lumia 638 BL-5H

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1830mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Nokia-Lumia-630-Lumia-635-Lumia-636-Lumia-638-BL-5H

160,000 

Pin Nokia Lumia 636 BL-5H

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1830mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Nokia-Lumia-630-Lumia-635-Lumia-636-Lumia-638-BL-5H

160,000 

Pin Nokia Lumia 635 BL-5H

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1830mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.3V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Nokia-Lumia-630-Lumia-635-Lumia-636-Lumia-638-BL-5H

160,000 

Pin Nokia Lumia 630 BL-5H

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 1830mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Bảo hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn

Mua ngay

Nokia Lumia 638

Pin-Nokia-Lumia-630-Lumia-635-Lumia-636-Lumia-638-BL-5H

160,000 

Pin Nokia Lumia 638 BL-5H

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1830mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Nokia-Lumia-630-Lumia-635-Lumia-636-Lumia-638-BL-5H

160,000 

Pin Nokia Lumia 636 BL-5H

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1830mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Nokia-Lumia-630-Lumia-635-Lumia-636-Lumia-638-BL-5H

160,000 

Pin Nokia Lumia 635 BL-5H

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1830mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.3V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Nokia-Lumia-630-Lumia-635-Lumia-636-Lumia-638-BL-5H

160,000 

Pin Nokia Lumia 630 BL-5H

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 1830mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Bảo hành: Bằng tem bảo hành và hóa đơn

Mua ngay

Nokia Lumia 920

phu-kien-dien-thoai-lumia-920

290,000 

Pin Nokia Lumia 920 BP4GW

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 2000mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Polymer
Phí trên chưa bao gồm công thay

Mua ngay

Nokia Lumia 520

phu-kien-Lumia 520-lumia-525-BL5J

120,000 

Pin Nokia Lumia 520 BL5J

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1430mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Nokia Lumia 525

phu-kien-Lumia 520-lumia-525-BL5J

120,000 

Pin Nokia lumia 525 BL5J

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1430mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Nokia Lumia 820

Pin-Nokia-Lumia-820-BP5T(2)

160,000 

Pin Nokia Lumia 820 BP5T

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1650mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Nokia Lumia 435

phu-kien-dien-thoai-gia-re(1)

180,000 

Pin Nokia Lumia 435 BV-5J

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1560mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Nokia Lumia 730

Pin-Nokia-Lumia-730-BV-T5A(2)

290,000 

Pin Nokia Lumia 730 BV-T5A

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 2220mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Nokia Lumia 735

Pin-Nokia-Lumia-730-BV-T5A(2)

290,000 

Pin Nokia Lumia 735 BV-T5A

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 2200mAh
Điện áp sạc định mức: 3.8V
Điện áp sạc giới hạn: 4.4V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Nokia Lumia 925

pin-nokia-bl4yw-lumia-925

150,000 

Pin Nokia Lumia 925 BL-4YW

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 2000mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Polymer
Phí trên chưa bao gồm công thay

Mua ngay

Nokia Lumia 950XL

Pin-Nokia-Lumia-950XL-BV-T4D

360,000 

Pin Nokia Lumia 950 XL BV-T4D

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 3340mAh
Điện áp sạc định mức: 3.8V
Điện áp sạc giới hạn: 4.4V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Nokia Lumia 930

Pin-Nokia-Lumia-930-BV-5QW(1) (FILEminimizer)

210,000 

Pin Nokia Lumia 930 BV-5QW

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 2420mAh
Điện áp sạc định mức: 3.8V
Điện áp sạc giới hạn: 4.4V
Loại pin: Pin Polymer
Phí trên chưa bao gồm công thay

Mua ngay

Nokia Lumia 1020

Pin-Nokia-Lumia-1020-BV-5XW (FILEminimizer)

210,000 

Pin Nokia Lumia 1020 BV-5XW

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 2000mAh
Điện áp sạc định mức: 3.8V
Điện áp sạc giới hạn: 4.4V
Loại pin: Pin Polymer
Phí trên chưa bao gồm công thay

Mua ngay

Nokia Lumia 430

DIA-CHI-Pin-Nokia-Lumia-430-BN06 (FILEminimizer)

160,000 

Pin Nokia Lumia 430 BN06

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1500mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Nokia Lumia 1320

Pin-Nokia-Lumia-1320-BV4BWA (FILEminimizer)

180,000 

Pin Nokia Lumia 1320 BV4BWA

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 3400mAh
Điện áp sạc định mức: 3.8V
Điện áp sạc giới hạn: 4.4V
Loại pin: Pin Polymer
Phí trên chưa bao gồm công thay

Mua ngay

Nokia Lumia 625

Pin-Nokia-Lumia-625-BP-4GWA-chat-luong-cao (FILEminimizer)

250,000 

Pin Nokia Lumia 625 BP-4GWA

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 2000mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Polymer
Phí trên chưa bao gồm công thay

Mua ngay

Nokia Lumia 720

Pin-Nokia-Lumia-625-BP-4GWA-chat-luong-cao (FILEminimizer)

250,000 

Pin Nokia Lumia 720 BP4GWA

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 2000mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Polymer
Phí trên chưa bao gồm công thay

Mua ngay

Nokia Lumia 810

dia-chi-ban-Pin-nokia-Lumia-810-BP-4W (FILEminimizer)

350,000 

Pin nokia Lumia 810 BP-4W

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1800mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay