NILA

Nokia E71

Pin-Nokia-E72-BP4L(1)

160,000 

Pin Nokia E71x BP4L

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 1500mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Nokia E72

Pin-Nokia-E72-BP4L(1)

160,000 

Pin Nokia E72 BP4L

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 1500mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Nokia E5

Pin-Nokia-E5-BL4D(3) (FILEminimizer)

120,000 

Pin Nokia E5 BL4D

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1200mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Nokia E6

Pin-Nokia-E6-BP4L(2) (FILEminimizer)

140,000 

Pin Nokia E6 BP4L

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1500mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Nokia E7

Pin-Nokia-E7-N950-BL4D

120,000 

Pin Nokia E7 BL4D

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1200mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Nokia E52

pin-nokia-bp-4l-600

140,000 

Pin Nokia E52 BP4L

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1500mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Nokia E55

Pin-Nokia-E6-BP4L(1) (FILEminimizer)

140,000 

Pin Nokia E55 BP4L

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1500mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Nokia E61

pin-nokia-bp-4l-600

140,000 

Pin Nokia E61 BP4L

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1500mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Nokia E63

pin-nokia-bp-4l-600

140,000 

Pin Nokia E63 BP4L

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1500mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Nokia E66

Nokia E73

pin-nokia-bp-4l-600

160,000 

Pin Nokia E73 BP-4L

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1500mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Nokia E75

pin-nokia-bp-4l-600

160,000 

Pin Nokia E75 BP-4L

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1500mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Nokia E90

pin-nokia-bp-4l-600

160,000 

Pin Nokia E90 BP-4L

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1500mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Nokia E95

pin-nokia-bp-4l-600

160,000 

Pin Nokia E95 BP-4L

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1500mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay