NILA

Lenovo S60

Ban-Pin-Lenovo-S60-BL245-chat-luong(1)

250,000 

Pin Lenovo S60 BL245

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 2150mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Polymer

Gía trên chưa bao gồm công thay

Mua ngay

Lenovo S686

130,000 

Pin Lenovo S686 BL186

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 1500mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Lenovo S889T

Pin-Lenovo-S889T-S899T-A800-A798T-S720-BL197(21)

140,000 

Pin Lenovo S889T BL197

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 2000mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Lenovo S920

Pin-Lenovo-S930-S939-A939-S938t-BL217(2)

220,000 

Pin Lenovo S930 BL217

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 3000mAh
Điện áp sạc định mức: 3.8V
Điện áp sạc giới hạn: 4.4V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Lenovo-S920-BL208-chat-luong-cao(11)

190,000 

Pin Lenovo S920 BL208

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 2250mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Lenovo S939

Pin-Lenovo-S930-S939-A939-S938t-BL217(2)

220,000 

Pin Lenovo S939 BL217

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 3000mAh
Điện áp sạc định mức: 3.8V
Điện áp sạc giới hạn: 4.4V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Lenovo S850

Pin-Lenovo-S680-S686-S760-S850E-BL179

130,000 

Pin Lenovo S850E BL179

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1760mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Lenovo-S850-S850t-BL220

300,000 

Pin Lenovo S850 BL220

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 2150mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Polymer

Gía trên chưa bao gồm công thay

Mua ngay

Lenovo S660

Pin-Lenovo-S660-S668T-BL222(2)

190,000 

Pin Lenovo S660 BL222

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 3000mAh
Điện áp sạc định mức: 3.8V
Điện áp sạc giới hạn: 4.4V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Pin-Lenovo-S660-S668T-BL222(2)

190,000 

Pin Lenovo S668T BL222

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 3000mAh

Điện áp sạc định mức: 3.8V

Điện áp sạc giới hạn: 4.4V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Lenovo S62

pin-lenovo-s500-s62-i350-p301-bl114(1)

150,000 

Pin Lenovo S62 BL114

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 800mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Lenovo S500

pin-lenovo-s500-s62-i350-p301-bl114(1)

150,000 

Pin Lenovo S500 BL114

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 800mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Lenovo S800

Pin-Lenovo-S800-BL153(2)

150,000 

Pin Lenovo S800 BL153

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 650mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Lenovo S680

Pin-Lenovo-S680-S686-S760-S850E-BL179

130,000 

Pin Lenovo S680 BL179

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1760mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Lenovo S760

Pin-Lenovo-S680-S686-S760-S850E-BL179

130,000 

Pin Lenovo S760 BL179

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1760mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay