NILA

Lenovo P70

Pin-Lenovo-A5000-P70-P1M-BL234(55)

250,000 

Pin Lenovo P70 BL234

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 4000mAh

Điện áp sạc định mức: 3.8V

Điện áp sạc giới hạn: 4.4V

Loại pin: Pin Polymer

Gía trên chưa bao gồm công thay

Mua ngay

Lenovo P82

190,000 

Pin Lenovo P82 BL088A

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 880mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Lenovo P700

pin-lenovo-p700-p700i-a700-bl196(11)

140,000 

Pin Lenovo P700 BL196

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 2500mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Lenovo P707

Pin-Lenovo-i61-P82-P707-i380-BL06G-BL088A

190,000 

Pin Lenovo P707 BL088A

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 880mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Lenovo P770

220,000 

Pin Lenovo P770 BL205

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 3500mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Lenovo P780

280,000 

Pin Lenovo P780 BL211

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 4100mAh

Điện áp sạc định mức: 3.8V

Điện áp sạc giới hạn: 4.4V

Loại pin: Pin Polymer

Gía trên chưa bao gồm công thay

Mua ngay

Lenovo K860

140,000 

Pin Lenovo K860 BL198

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 2150mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Lenovo K900

300,000 

Pin Lenovo K900 BL207

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 2500mAh

Điện áp sạc định mức: 3.7V

Điện áp sạc giới hạn: 4.2V

Loại pin: Pin Polymer

Gía trên chưa bao gồm công thay

Mua ngay

Lenovo K920

300,000 

Pin Lenovo K920 BL223

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 3900mAh

Điện áp sạc định mức: 3.8V

Điện áp sạc giới hạn: 4.4V

Loại pin: Pin Polymer

Gía trên chưa bao gồm công thay

Mua ngay

Lenovo K3 Note

Pin-Lenovo-K3-Note-A7000-A7000-Plus-BL243(3)

180,000 

Pin Lenovo K3 Note BL243

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp

Dung lượng: 3000mAh

Điện áp sạc định mức: 3.8V

Điện áp sạc giới hạn: 4.4V

Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Lenovo P50

pin-lenovo-p50-s550-bl124(2)

150,000 

Pin Lenovo P50 BL124

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 900mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Lenovo P301

pin-lenovo-s500-s62-i350-p301-bl114(1)

150,000 

Pin Lenovo P301 BL114

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 800mAh
Điện áp sạc định mức: 3.8V
Điện áp sạc giới hạn: 4.4V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay

Lenovo P629

pin-lenovo-p629-a335-bl134(2)

180,000 

Pin Lenovo P629 BL134

Nguồn gốc: Phụ kiện cao cấp
Dung lượng: 1700mAh
Điện áp sạc định mức: 3.7V
Điện áp sạc giới hạn: 4.2V
Loại pin: Pin Li-ion

Mua ngay